Thách Thức Tình Bạn 2020

Thách Thức Tình Bạn 2020


Đồ uống bạn thích nhất là gì?

Bạn có sợ chó không?

Tháng sinh của bạn là gì?

Bạn muốn đi đâu cho kỳ nghỉ?

Màu sắc nào bạn yêu thích?

Bạn thích làm gì trong thời gian rảnh rỗi?

Điều gì quan trọng nhất đối với bạn?

Thời gian yêu thích trong năm của bạn là gì?

Bạn có điện thoái Android hay IPhone không?

Bạn dùng gì nhiều nhất?