2020 Friendship Dare

2020 Friendship Dare


Ano ang buwan ng iyong kaarawan?

Takot ka ba sa mga Aso?

Ano ang mas importante para sa'yo?

Ano ang gusto mong ginagawa sa bakante mong oras?

Alin dito ang iyong paborito na kulay?

Ano ang pinakainiinom mo?

Ano ang paborito mong panahon sa taon?

Meron ka bang Android o iPhone?

Saan mo gusto na pumunta para sa bakasyon?

Ano ang pinakaginagamit mo?