2020 Friendship Dare

2020 Friendship Dare


Ano ang pinakaginagamit mo?

Ano ang paborito mong panahon sa taon?

Ano ang buwan ng iyong kaarawan?

Takot ka ba sa mga Aso?

Meron ka bang Android o iPhone?

Ano ang gusto mong ginagawa sa bakante mong oras?

Saan mo gusto na pumunta para sa bakasyon?

Ano ang pinakainiinom mo?

Alin dito ang iyong paborito na kulay?

Ano ang mas importante para sa'yo?